**

สมัคร BNI

Abundance Features

 BNI abundance chapter จะมีการประชุมทุกสัปดาห์ ซึ่งรายละเอียดในการประชุมจะเริ่มตั้งแต่การพูดถึงความเป็นมาของ BNI ประเทศไทย การต้อนรับสมาชิกใหม่ของ BNI abundance และการแนะนำธุรกิจของตัวเองแต่ละคนเป็นเวลา 30 วินาที หลังจากนั้นจะเป็นการส่งยอดทางธุรกิจระหว่างกันของเพื่อนสมาชิกภายในภาย chapter และสรุปผลยอดธุรกิจประจำสัปดาห์

Meeting Location

โรงแรม SC Park ตั้งอยู่ที่ เลียบทางด่วนรามอินทรา

อาจนรงค์

Member Cost

ค่าใช้จ่ายสำหรับอายุสมาชิก 1 ปี 20185 บาท และค่าใช้จ่ายสำหรับ Visitor ครั้งละ 870 บาท

Our Chapter

BNI Abundance เราคือกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันโอกาสทางธุรกิจ

Why Abundance

BNI Abundance สร้างโอกาสทางธุรกิจให้มีช่องทางการทำธุรกิจรวมถึงการมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้น

Power Team

จาก ‘บุคคล’ เป็น ‘ทีม’ เป็นการต่อยอดจากการสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านการแนะนำบอกต่อ

Meeting Time

การประชุมของ BNI abundance chapter จะมีทุกเช้าวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 07.00 – 09.00 น.

 

 

Abundance Chapter

BNI “ให้โอกาส…สร้างธุรกิจ” โอกาสในการสร้างความสำเร็จของการรวมกลุ่มกันของ BNI นั้นมาจากการใช้หลักกการ แนวทาง ระบบ และวิธีการที่ดี ซึ่งในการจัดกลุ่มของ BNI จะเริ่มจากการมีเงื่อนไขให้ธุรกิจไม่มีการซ้ำกัน เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันขึ้นภายในกลุ่ม และสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้จริง ๆ โดยวิธีคิดของ BNI คือ การจะได้ Referral หรือการแนะนำจากเพื่อนสมาชิกหรือไม่ อยู่ที่ตัวเราเอง ถ้าเราไม่ได้โอกาสทางธุรกิจไม่ได้แปลว่าเพื่อนไม่ให้เรา แต่เราต้องกลับมาพิจารณาตนเอง เพื่อที่จะพัฒนาให้ตนเองมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

Our  Benefits

1. BNI abundance สร้างโอกาสทางธุรกิจให้มีช่องทางการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นรวมถึงการมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้น

2. BNI abundance แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจของซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนสมาชิก

3. BNI abundance เป็นการพัฒนาตนเองให้มีภาวะความเป็นผู้นำมากขึ้น

4. BNI abundance เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ให้เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนสมาชิก

gg

สมัคร BNI Abundance

 

ชื่อ - นามสกุล (จำเป็น)

Email (จำเป็น)

เบอร์โทรศัพท์ (จำเป็น)

Line ID(จำเป็น)

โปรดระบุ ประเภทธุรกิจของท่าน (จำเป็น)

วันที่สะดวกเข้าร่วมประชุม (จำเป็น)

Copyrights ©2016: BNI Abundance Thailand
**