**

FAQ

Frequently Asked Questions

คำถามที่พบบ่อย – BNI ประเทศไทย

BNI คืออะไร?
BNI มาจากไหน?
ความเป็นมาของ BNI Thailand
BNI ดีไหม?
BNI มีกี่กลุ่ม?
BNI ดียังไง?
BNI มีกี่คน?
กลุ่ม BNI ประเทศไทย มีอะไรบ้าง?
ค่าใช้จ่ายสำหรับ BNI เท่าไหร่?
BNI ย่อมาจากอะไร?
บริษัท BNI คืออะไร?
ทำไมต้องอบรม BNI ?
องค์กรของ BNI ทำอะไร?
BNI Ivory คืออะไร?
BNI Ivory ทำอะไร?
BNI ทำไมต้องมีการประชุมตอนเช้า?
ทำไมต้องประชุม BNI ?
นักธุรกิจ BNI ต้องทำอะไร?
จะเข้าร่วม BNI ยังไง?
BNI แตกต่างจากองค์กรเครือข่ายอื่นยังไง?

BNI แตกต่างจากองค์กรเครือข่ายอื่นยังไง?

BNI เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการตลาดแบบแนะนำธุรกิจ (Referral Organization) เน้นในด้าน B2B หรือ Business to business มากกว่า B2C หรือการหาลูกค้าโดยตรง

Copyrights ©2016: BNI Abundance Thailand
**