**

OUR CHAPTER

Our Business

BNI Abundance คือ กลุ่มนักธุรกิจที่มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันโอกาสทางธุรกิจ See More

Power Team

การรวมกลุ่ม Power Team เพื่อให้สามารถทำธุรกิจและหาลูกค้าได้ตรงกับเป้าหมายของกลุ่ม See More 

Visitor

หากคุณต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุม BNI Abundance สามารถติดต่อกับเราได้โดยตรง See More  

Thamon Thanaboon

ประธานกลุ่ม BNI Abundance Chapter

Top Profile

กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนลูกค้าซึ่งกันและกันตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม See More

Product

สินค้า และ บริการของเรา นั้นมีความหลากหลายเนื่องจาก 1 Chapter 1 อาชีพ See More

Meeting

เราจะมีการประชุมในทุกสัปดาห์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล และรายงานยอดทางธุรกิจ  See More

มาร่วมสร้าง BNI Chapter ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มาเป็นส่วนหนึ่งของนักธุรกิจมากกว่า 213 คน

About ABD

BNI-Abundance เรามีการประชุมในทุกเช้าวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 07.00-09.00 น. ที่ MeStyle Museum Hotel

 

BNI คืออะไร
BNI – (Business Network International) เป็นองค์กรการประชุมสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนการแนะนำลูกค้าระหว่างนักธุรกิจและเจ้าของกิจการอย่างเป็นระบบ สิ่งที่โดดเด่นสำหรับ BNI คือ 1 คน 1 สายอาชีพ ต่อ 1 Chapter ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักธุรกิจสามารถพัฒนาสายสัมพันธ์ระยะยาวโดยการสร้างความไว้วางใจ และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งปนิธานของ BNI คือ เพื่อช่วยสมาชิกให้มีธุรกิจที่เติบโต ผ่านระบบการตลาดแบบบอกต่ออย่างเป็นมืออาชีพในเชิงบวก ซึ่งจะเอื้อให้สมาชิกพัฒนาสายสัมพันธ์ที่ดีกับนักธุรกิจคุณภาพใน BNI
BNI Abundance คืออะไร

BNI Abundance คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่รวมตัวกันใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยใช้ระบบ BNI ในการรันประชุม

Why BNI Abundance

เป็นการรวมกลุ่มกันผู้ประกอบการที่มีความฝันเป็นที่ 1 ของโลก เป็นตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการที่ช่วยเหลือซึ้งกันและกันที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย

Giver Gain

ปรัชญาของ  BNI  คือ Giver Gain การเป็นผู้ให้…ผู้ให้คือผู้ที่ได้รับ…เมื่อเราช่วยแนะนำโอกาสทางธุรกิจให้

                    เพื่อน…เพื่อนก็จะให้การแนะนำโอกาสทางธุรกิจให้เรา BNI  เน้นการสร้างความไว้วางใจ…การสร้างสายสัมพันธ์  ระยะยาวระหว่างสมาชิก และการให้การแนะนำโอกาสทางธุรกิจให้กับสมาชิกทางธุรกิจให้กับสมาชิกโดยที่ BNI มุ่งเน้นการ Farming เป็นการปลูกสร้างสายสัมพันธ์ ทางธุรกิจมากกว่าเป็นการมาล่า Hunting และ สิ่งที่โดดเด่นสำหรับ BNI คือ 1 คน 1 สายอาชีพ ต่อ 1 Chapter เมื่อท่านเข้ามาอยู่ใน Chapter นั้น ๆ แล้วผู้ที่มีธุรกิจที่อยู่ในสายอาชีพเดียวกันกับท่าน ไม่สามารถเข้ามาอยู่ใน Chapter เดียวกันได้

Meeting Power Team

BNI Abundance chapter เรามีการประชุมในทุกเช้าวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 07.00-09.00 น. ที่ MeStyle Museum Hotel โดยในการประชุมจะมีการแนะนำตัวของสมาชิกทุกคนเป็นเวลา 30 วินาที และ จะมีการส่งยอดธุรกิจระหว่างกันของเพื่อนสมาชิก

Join Us

BNI-Abundance นั้นจะมีการเปิดรับ visitor เพื่อเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกับ chapter ของเราจะมีค่าใช้จ่ายเพียงค่าอาหารเช้า และการประชุมของ Chapter ของเราจะมีทุกเช้าวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 07.00 – 09.00 น. ที่ MeStyle Museum Hotel

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณตี๋

081.998.4172

 

 

BNI-Abundance

วัตถุประสงค์ของ Abundance คือ การสร้างเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือสมาชิกของกลุ่ม มีความเป็นผู้นำ โดยระบบ และกฎเกณฑ์ ที่ได้วางเอาไว้นั้น จะเป็นการปรับพฤติกรรมเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยการให้โอกาสและการช่วยเหลือคนอื่น แนวทางการสื่อสารกับบุคคลอื่น กางวางแผน และการมีระเบียบวินัย จากหลักการรวมกลุ่ม คือ “การให้” ซึ่ง การที่จะให้คนอื่นได้นั้น จะต้องพัฒนาที่ตนเองก่อนให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งหากพูดในหลักการทางจิตวิทยา “การให้” จะต้องเกิดจากความชอบที่จะเป็นผู้ให้ โดยไม่หยุดการพัฒนาตนเอง

See More

PROFILE

LATEST NEWS

Our BNI Abundance KPI

ยอดโอกาส Referral
ยอดธุรกิจรวม
ยอด Visitor
การเข้าร่วมประชุมของสมาชิก

O6ZG0D0-845x684

Join Us

คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม BNI Abundance Chapter เพื่อเป็นแนวทาง ในการตัดสินใจเพื่อที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ BNI

Join Us

Success Story

วัตถุประสงค์ของ  BNI คือ เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความเป็นผู้นำ โดยระบบ ของ BNI จะเป็นการปรับพฤติกรรมเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยการให้โอกาสและการช่วยเหลือผู้อื่น Read more

OUR PRICING COST

BNI Abundance Member
฿2461020200Year

ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกใหม่ระยะเวลาของสมาชิก 1 ปี 

Register Member
฿2461020200Year

ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกเก่าต่ออายุระยะเวลาของสมาชิก 1 ปี

Visitor
฿24610800Once

ค่าใช้จ่ายสำหรับแขกผู้มาเยี่ยม Chapter เป็นค่าอาหารเช้า ต่อครั้ง MeStyle Museum Hotel

CONTACT US

Giver Gain การเป็นผู้ให้…ผู้ให้คือผู้ที่ได้รับ…

Address: MeStyle Museum Hotel

Phone: 081.998.4172

Email: Ktndevelop.boss@gmail.com

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

Copyrights ©2016: BNI Abundance Thailand
**