**

การพรีเซ้น 30 วินาที ของสมาชิก BNI Abundance Chapter

การพรีเซ้น 30 วินาที ของสมาชิก BNI Abundance Chapter

การพรีเซ้น 30 วินาที ของสมาชิก BNI Abundance Chapter

BNI มีชื่อเต็มว่า Business Network International BNI เป็นองค์กรการประชุมสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนการแนะนำลูกค้าของสมาชิกBNI ระหว่างนักธุรกิจของBNI และเจ้าของกิจการของBNI อย่างเป็นระบบ สิ่งที่โดดเด่นสำหรับ BNI คือ 1 คน 1 สายอาชีพ ต่อ 1 Chapter BNI  ซึ่งโปรแกรมBNI นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักธุรกิจBNI สามารถพัฒนาสายสัมพันธ์ระยะยาวโดยการสร้างความไว้วางใจในการสมาชิกBNIด้วยกัน และการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สมาชิกBNI ซึ่งปนิธานของ BNI คือ เพื่อช่วยสมาชิกBNIให้มีธุรกิจที่เติบโต ผ่านระบบการตลาดแบบบอกต่ออย่างเป็นมืออาชีพในเชิงบวก ซึ่งจะเอื้อให้สมาชิกBNI พัฒนาสายสัมพันธ์ที่ดีกับนักธุรกิจคุณภาพใน BNI

BNI Abundance Chapter

BNI Abundance Chapter ได้เปิด  BNI Abundance Chapter ตัวขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อ วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมพาลาสโซ รัชดา   โดยสมาชิกBNI คุณวิทยา  ต่อเจริญ  และสมาชิกBNI คุณสิริลักษณ์  ตันศิริ  (เป็นที่รู้จักในนามโค้ชสิริลักษณ์  ปลุกยักษ์ในตัวคุณ) ด้วยจำนวนสมาชิกBNI ก่อตั้งทั้งหมด 15 คน   ที่เข้ามาด้วยการเชิญของสมาชิกBNIท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมที่สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อเดือน  มีนาคม พ.ศ. 2554  ซึ่งขณะนั้นเหลือสมาชิกBNIอยู่เพียง 5 คน  หลังจากนั้น 1  เดือนต่อมา จึงมีจำนวนสมาชิกBNI ทยอยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย  ๆ จนถึงปี พ.ศ. 2555   มีสมาชิกBNI เพิ่มขึ้นอีกจำนวน   3   ท่านจาก BNI Breakthrough Chapter  เข้ามาร่วมเนื่องจาก Chapter เดิมนั้นจึงทำ BNI Abundance Chapter ได้ปิดตัวลง ซึ่งผู้ที่เข้ามาเพิ่มเติม  คือ คุณณัฐพัฒน์  สายปาน  , คุณฐปพณ  , คุณสมพงษ์ (ปัจจุบันออกไปแล้ว)BNI Abundance Chapterกว่าสิบปีที่ผ่านมา bni abundance chapter เราคือกลุ่มนักธุรกิจ BNI รุ่นใหม่ที่มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันโอกาสและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของซึ่งกันและกันให้เจริญเติบโต ด้วยการปลูกสร้างมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมไปสู่อนาคตร่วมกันในระยะยาว และ BNI เราคือ AbundanceBNI Abundance กลุ่มนักธุรกิจ BNI ที่มารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อน BNI นักธุรกิจให้สามารถขยายฐานลูกค้าของสมาชิก BNI ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้กับสมาชิก BNI โดยที่กลุ่มมีโครงสร้างลูกค้าด้วยกัน 4 ประเภท ได้แก่

BNI Abundance Chapter กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและตลาด AEC

BNI Abundance Chapter กลุ่มบริษัทและองค์กร

BNI Abundance Chapter กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

BNI Abundance Chapter กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของ BNI

วัตถุประสงค์ของ  BNI คือ การสร้าง BNI เพื่อให้ผู้ประกอบการ BNI หรือสมาชิก BNI ของกลุ่ม BNI มีความเป็นผู้นำ โดยระบบ และกฎเกณฑ์ของ BNI ที่ได้วางเอาไว้นั้น BNI จะเป็นการปรับพฤติกรรมเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยการให้โอกาสและการช่วยเหลือคนอื่น แนวทางการสื่อสารกับบุคคลอื่น กางวางแผน และการมีระเบียบวินัย จากหลักการรวมกลุ่ม BNI คือ “การให้” ซึ่ง BNI ถือว่าการที่จะให้คนอื่นได้นั้น จะต้องพัฒนาที่สมาชิก BNI ก่อนให้เก่งขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งหากพูดในหลักการทางจิตวิทยา “การให้” จะต้องเกิดจากความชอบที่จะเป็นผู้ให้ โดยไม่หยุดการพัฒนาตนเอง เพื่อให้คนอื่นได้รับในสิ่งที่ BNI เราถ่ายทอด และในที่สุดก็จะทำให้ผู้ให้สามารถเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ฉะนั้นผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิก BNI จะต้องมีความมุ่งมั่น ทัศนะคติบวก และต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความเป็นผู้นำ และสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจากการให้

 

BNI “ให้โอกาส…สร้างธุรกิจ” โอกาสในการสร้างความสำเร็จของการรวมกลุ่มกันของ BNI นั้นมาจากการใช้หลักกการ BNI แนวทาง BNI ระบบ BNI และวิธีการที่ดี BNI ซึ่งในการจัดกลุ่มของ BNI จะเริ่มจากการมีเงื่อนไขให้ธุรกิจไม่มีการซ้ำกัน เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันขึ้นภายในกลุ่ม BNI และสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้จริง ๆ โดยวิธีคิดของ BNI คือ การจะได้ Referral หรือการแนะนำจากเพื่อนสมาชิก BNI หรือไม่ อยู่ที่ตัวเราเอง ถ้า BNI เราไม่ได้โอกาสทางธุรกิจไม่ได้แปลว่าเพื่อนไม่ให้ BNI เรา แต่ BNI เราต้องกลับมาพิจารณาตนเอง เพื่อที่จะพัฒนาให้ตนเองมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

 

การพรีเซ้น 30 วินาที ของสมาชิก BNI Abundance Chapter

BNI Abundance chapter เรามีการประชุมในทุกเช้าวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 07.00-09.00 น. BNI Abundance chapter เรามีการประชุม โรงแรม SC Park ซึ่งอยู่ที่ เรียบทางด่วนรามอินทรา อาจณรงค์

 • สมาชิก BNI บริษัท Rachayok มืออาชีพในการบริการทำความสะอาด กำลังมองหาผู้จัดการโรงงานนวนคร
 • สมาชิก BNI บริษัท KTN Develop ให้บริการออกแบบและดูแลเว็บไซต์ กำลังมองหาเจ้าของธุรกิจ SME ที่ต้องการทำการตลาดออนไลน์
 • สมาชิก BNI บริษัท Deemark Industry รับฉีดชิ้นงานพลาสติก ขึ้นรูป ออกแบบ มองหาผู้ที่ต้องการฉีดงานพลาสติก
 • สมาชิก BNI บริษัท ตั้งพิระยะ อุตสาหกรรม ผลิตพัดลมและเครื่องกำจัดฝุ่น กำลังมองหา โรงงานที่มีความร้อนมาก ปัญหาฝุ่นละอองมากและต้องการแก้ปัญหา
 • สมาชิก BNI บริษัท MP synergy ผู้ผลิต นำเข้า และส่งออก ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะและเก้าอี้เพื่อสุขภาพ กำลังมองหาโรงพยาบาลเอกชน ที่ต้องการเก้าอี้เพื่อสุขภาพ ให้กับแพทย์
 • สมาชิก BNI บริษัท Assist Engineering งานรีโนเวท โรงงาน อาคาร ตึกเก่า และสีกันไฟโครงสร้างเหล็ก กำลังมองหาสมาชิก BNI บริษัท โรงงานอุตสหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
 • สมาชิก BNI บริษัท OMCR ที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ จำหน่ายจุลินทรีย์ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย กำลังมองมองหาโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะรองเขตอุตสาหกรรม เช่น มหาชัย
 • สมาชิก BNI บริษัท Share me บริษัทรับจัดทำ Event, Organize, ปาร์ตี้, อบรมสมนา กำลังมองหา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ในโรงงานอุตสาหกรรมนวนคร
 • สมาชิก BNI บริษัท Silver sport ผลิตชุด เครื่องแต่งกาย เช่น ยูนิฟอร์มของบริษัท กำลังมองหา กรมบริการทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
 • สมาชิก BNI บริษัท I plus supply จัดจำหน่ายเครื่องปรุง วัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหาร กำลังมองหา บริษัท แฟชั่นพู้ด
 • สมาชิก BNI บริษัท Jin Pin Che yea รับผลิตสินค้าจากผ้า ไม่ว่าจะเป็นหมอน ตุ๊กตา ผ้าห่ม กำลังมองหา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ บริษัท นมตราหมี
 • สมาชิก BNI บริษัท YC product the display solution ผลิตดิสเพลย์เพื่อช่วยในการจัดการส่งเสริมการขาย กำลังมองหา ผู้ที่จำหน่าย สบู่ น้ำยาปรับผ้านุ่ม
 • สมาชิก BNI บริษัท Tareeya Design ผลิตและออกแบบสินค้าพรีเมี่ยมทุกชนิด กำลังมองหา ฝ่ายจัดซื้อธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร และธนาคารไทยพาณิชย์
 • สมาชิก BNI บริษัท สมศักดิ์ จิวเวอร์รี่ รับออกแบบเครื่องประดับทุกชนิด กำลังมองหาผู้ที่ต้องการมอบของขวัญสุดพิเศษจากอัญมณีให้กับคนพิเศษ
 • สมาชิก BNI บริษัท Express accounting รับทำระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร กำลังมองหา ธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนระบบบัญชี
 • สมาชิก BNI บริษัท Absolute Beauty clinic สถาบันเสริมความงามครบวงจร กำลังมองหาผู้ทีต้องการปรึกษาปัญหาความงามส่วนตัว
 • สมาชิก BNI บริษัท Ged design and production รับออกแบบฉาก บู้ท เวที เพื่อใช้ในงานอีเว้นต์ต่าง ๆ กำลังมองหา ร้านประดับยนต์ เต้นรถมือสองที่จะออกงาน Motor Expo
 • สมาชิก BNI บริษัท Aqua enterprise ผู้ออกแบบ และผลิต ผลิตภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก กำลังมองหาโรงงานผลิตรถยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • สมาชิก BNI บริษัท รุ่งทิพย์ ผลิตเชือกฟางและ ถุงพลาสติก กำลังมองหาบริษัท สตาร์ฟิช เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์
 • สมาชิก BNI บริษัท Better life กองทุนรวม กำลังมองหาผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับกลุ่มนักธุรกิจ
 • สมาชิก BNI บริษัท Pure perform จัดจำหน่าย Heat Exchanger เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน กำลังมองหาโรงงานน้ำแข็งทั่วประเทศ
 • สมาชิก BNI บริษัท Modern Film โรงพิมพ์ กำลังมองหาผู้ที่ต้องการพริ้นติ้งและดีไซน์
 • สมาชิก BNI บริษัท ISUZU ดีลเลอร์รถยนต์และปิกอัพ รถบรรทุก กำลังมองหาผู้ที่ต้องการรถบรรทุกมากกว่าสองคันขึ้นไป
 • สมาชิก BNI บริษัท ฟ้าครามและความรัก ออกแบบตกแต่งบ้านด้วยผ้าม่านฮวงจุ้ย กำลังมองหาสำนักงานและบ้านใหม่
 • สมาชิก BNI บริษัท 21 realist estate บริษัทอสังหาริมทรัยพ์ กำลังมองหาผู้ที่ต้องการเทคโอเวอร์โครงการบ้าน
 • สมาชิก BNI บริษัท JSP ผู้ผลิตอาหารเสริม และ แลปวิจัย จำหน่ายเครื่องตรวจสารเสพติดกำลังมองหาบริษัทที่มีพนักงานชายมากว่า 100 คน เช่น เมคโคร โลตัส
 • สมาชิก BNI บริษัท KRATING FOOD จำหน่ายอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง กำลังมองหาร้านอาหารกลางคืน และเอเจนต์ต่างจังหวัด
 • สมาชิก BNI บริษัท Mishino จำหน่ายน้ำดื่ม น้ำแร่จากธรรมชาติ กำลังมองหาโรงแรมที่ต้องการน้ำดื่ม
 • สมาชิก BNI บริษัท AEC supply chain managment บริการขนส่ง และขนย้ายโรงงาน กำลังมองหาโรงงานที่จะย้ายไปที่อื่น
 • สมาชิก BNI บริษัท Terra Concept ออกแบบอาคาร สำนักงาน กำลังมองหาเจ้าของกิจการที่ต้องการขยายสำนักงาน
 • สมาชิก BNI บริษัท TT kitchenware จำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในครัว กำลังมองหาร้านขายพิซซ่า
 • สมาชิก BNI บริษัท Fit it and solution จัดทำป้าย LED กำลังมองหาโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เจ้าของคนไทย
 • สมาชิก BNI บริษัท Extra Big sale ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวสแตนเลส กำลังมองหาโรงแรมเปิดใหม่
 • สมาชิก BNI บริษัท DCS solution บริการกำจัดเชื้อโรคและเชื้อรา กำลังมองหา โรงบาล และ อาคารที่มีปัญหาเชื้อรา
 • สมาชิก BNI บริษัท BS global trade จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า กำลังมองหาโรงพยาบาลรัฐ
 • สมาชิก BNI บริษัท D duraflex จำหน่ายยางซิลิโคนโพลิยูนิเทรน ทำพื้นยางที่มีความยืดหยุ่น กำลังมองหาบ้านพักคนชรา ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • สมาชิก BNI บริษัท H.T บริการวางระบบท่อน้ำ เดินท่อ กำลังมองหาอาคารบ้านเรือนที่สร้างใหม่ หรือต้องการรีโนเวท
 • สมาชิก BNI บริษัท หนึ่งเดียวโซลูชั่น วางระบบกล้องวงจรปิด กำลังมองหาอาคาร ตึกสูง โรงงาน
 • สมาชิก BNI บริษัท Visitphun (1991) จัดจำหน่ายเครื่องมือชั่ง กำลังมองหากลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • สมาชิก BNI บริษัท Alu Art ผลิต ติด ตั้ง ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม กำลังมองหาผู้ที่กำลังสร้างบ้าน หรือต่อเติมบ้านใหม่
 • สมาชิก BNI บริษัท สินเก้าหินอ่อน ผลิต และจัดจำหน่าย หินอ่อน กำลังมองหาผู้รับเหมางานออกแบบภายใน
 • สมาชิก BNI บริษัท PC Lee ผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ วางระบบ ติดตั้ง กำลังมองหาผู้ที่ตั้งการติดแอร์
 • สมาชิก BNI บริษัท Prostem ผลิตฉนวนกันความร้อน กำลังมองหาผู้ที่กำลังสร้างหรือรีดนเวทบ้านใหม่
 • สมาชิก BNI บริษัท Casa Rocca นำเข้ากระเบื้องปูพื้น กระเบื้องยาง ไม้ระแนง กำลังมองหาโรงพยาบาล คอนโด
 • สมาชิก BNI บริษัท VK plastic and supply ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปโดยการเป่า กำลังมองหานิติบุคคลหมู้บ้านและคอนโด
 • สมาชิก BNI บริษัท Unseen Garden บริการรับจัด และดูแลสวน กำลังมองหาผู้ที่ต้องการจัดสวน โรงแรม โรงพยาบาล
 • สมาชิก BNI บริษัท ID inter รับวางระบบไฟฟ้า ตามโรงงานอาคารสูง กำลังมองหาโรงงานที่มีปัญหาระบบไฟฟ้าต่าง ๆ
 • สมาชิก BNI บริษัท Mike food model ธุรกิจโมเดลอาหารปลอม กำลังมองหาร้านที่เป็นเดลิเวอรี่
 • สมาชิก BNI บริษัท Fuji Tell จำหน่ายวิทยุสื่อสาร walkie talkie และบริการให้เช่ารายวัน กำลังมองหาบริษัทจัดหายาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyrights ©2016: BNI Abundance Thailand
**