**

FAQ

Frequently Asked Questions

คำถามที่พบบ่อย – BNI ประเทศไทย

BNI คืออะไร?
BNI มาจากไหน?
ความเป็นมาของ BNI Thailand
BNI ดีไหม?
BNI มีกี่กลุ่ม?
BNI ดียังไง?
BNI มีกี่คน?
กลุ่ม BNI ประเทศไทย มีอะไรบ้าง?
ค่าใช้จ่ายสำหรับ BNI เท่าไหร่?
BNI ย่อมาจากอะไร?
บริษัท BNI คืออะไร?
ทำไมต้องอบรม BNI ?
องค์กรของ BNI ทำอะไร?
BNI Abundance คืออะไร?
BNI Abundance ทำอะไร?
BNI ทำไมต้องมีการประชุมตอนเช้า?

BNI ทำไมต้องมีการประชุมตอนเช้า?

BNI จะมีการประชุมในช่วงเช้าตรู่ 1 วันต่อ 1 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียงานของตนเอง

ทำไมต้องประชุม BNI ?
นักธุรกิจ BNI ต้องทำอะไร?
จะเข้าร่วม BNI ยังไง?
BNI แตกต่างจากองค์กรเครือข่ายอื่นยังไง?
Copyrights ©2016: BNI Abundance Thailand
**