**

BNI Abundance

BNI Abundance สร้างโอกาสทางธุรกิจทำให้มีช่องทางการทำธุรกิจ รวมถึงการมีกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น

BNI สร้างโอกาสทางธุรกิจซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ผ่านรูปแบบการตลาดแบบบอกต่อ หรือการแนะนำโอกาสทางธุรกิจ หรือ Referral ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันมารวมกลุ่มกัน 1 คน 1 อาชีพต่อกลุ่ม เพื่อป้องกันการแข่งขันภายในกลุ่ม และสร้างสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นจนเกิดความเชื่อถือและความไว้วางใจ ซึ่งจะนำไปสู่การแนะนำลูกค้าที่ดีที่สุดให้แก่เพื่อนสมาชิก

Photo of hands of business partners before handshake

Group of friendly businesspeople having meeting

BNI Abundance แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจของซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนสมาชิก

การแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยการให้สมาชิกแต่ละคนแนะนำธุรกิจของตัวเองภายในเวลา 30 วินาที ในทุกๆ สัปดาห์ของการประชุม เพื่อให้สมาชิกมีวินัย รู้จักการนำเสนอธุรกิจของตัวเองภายในเวลาที่จำกัดอย่างรวดเร็ว และ เพื่อเป็นการหาจุดขายของธุรกิจของตัวเองที่ชัดเจน กระชับ และมีเอกลักษณ์ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกสามารถเข้าใจได้ง่าย และจดจำเพื่อนำไปบอกต่อให้เกิดยอดทางธุรกิจ (Referral) อย่างเป็นรูปธรรม และนอกจากนนี้เพื่อทำให้ได้เข้าใจและรู้จักธุรกิจของเพื่อนสมาชิกมากขึ้น ยังมีการให้สมาชิกหมุนเวียนกันในการนำเสนอธุรกิจของตัวเองภายในเวลา 5 นาที สัปดาห์ละครั้ง และ BNI ยังมีอีกวิธีที่เรียกว่าการ “Dance” ก็คือการไปทำความรู้จักกับธุรกิจของเพื่อนสมาชิกที่ตัวเองสนใจแบบตัวต่อตัว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นและสร้างโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกัน

BNI Abundance เป็นการพัฒนาตนเองให้มีภาวะความเป็นผู้นำมากขึ้น

สมาชิก BNI จะเติบโตได้นั้นจะต้องมาจากความมุ่งมั่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็น การรวมกลุ่ม BNI นั้นจะช่วยสร้างให้มีความเป็นผู้นำได้อย่างดี ตามกฎเกณฑ์ของ BNI ที่ได้วางเอาไว้แล้ว เมื่อได้เข้าร่วมกลุ่มมาระยะนึงแล้วจะสังเกตุเห็นการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกให้กลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น เป็นผู้นำมากขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้น เนื่องจาก BNI เป็นเครือข่ายที่มีระบบที่ผ่านการลองผิดลองถูกและตกผลึกแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด ด้วยความเป็นระบบของการจัดการ ที่เป็นตัวช่วยให้ทุกคนเป็นคนดี และเชื่อว่าโดยธรรมชาติแล้วนั้นทุกคนเป็นคนเก่งและฉลาด เพียงแต่ยังไม่รู้วิธีการนำมาใช้ เพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนรู้ระบบและวิธีการ ก็จะทำให้สามารถประสบความสำเร็จได้

Portrait of a concentrated designer

Black businessman and caucasian businesswoman shaking hands at a business meeting in an office

BNI Abundance เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ให้เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนสมาชิก

เกิดจากการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก และเน้นการสร้างระบบที่แข็งแรง มุ่งมั่นการสร้างชุมชนผู้ประกอบการให้เติบโตและเข้มแข็ง เพื่อไปสู้เป้าหมาย สร้างความสำเร็จในธุรกิจ การใช้ “Power Team” เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้สมาชิกที่มีธุรกิจต่างกันแต่มีกลุ่มลูกค้าเปาหมายเดียวกันเพื่อช่วยกันทำธุรกิจ สร้างยอดขาย เมื่อมีคนที่มีเครดิตสร้างความไว้ใจหรือ Trust curve จะทำให้ธุรกิจขยายตัวจากการบอกต่อ ขณะเดียวกันการหลอกลวงจะหมดไป เพราะรู้จักกันทั้งหมดจากการพบปะและการพูดคุยกันเป็นประจำ และรวมถึงระบบที่มีการเก็บรายละเอียด

การเป็น สมาชิก BNI จะได้รับอภิสิทธิ์พิเศษในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจร่วมกันกับเพื่อนนักธุรกิจ และในบางข้อมูลถือเป็นความลับทางธุรกิจของตนเอง แต่ในกลุ่มนักธุรกิจ BNI สมาชิกไม่ต้องกลัวการรั่วไหลข้อมูลลูกค้าของตนเอง เนื่องจากภายในกลุ่มจะไม่มีคู่แข่งทางธุรกิจเข้ามาเป็นสมาชิกจึงเป็นเหตุให้โอกาสทางธุรกิจของสมาชิกในกลุ่มสามารถเติบโตและขยายตัวได้ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนี่คือสาเหตุที่ทำไม เมื่อท่านมีความสนใจจะเข้าเป็นสมาชิก ท่านไม่สามารถเดินเข้ามาและขอสมัครได้ด้วยตนเอง แต่ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมและสมัครได้ด้วยการถูกสมาชิกในกลุ่มนักธุรกิจ BNI ชวนให้เข้ามาร่วมการประชุมเท่านั้น

Copyrights ©2016: BNI Abundance Thailand
**