**

BNI Abundance Chapter

BNI Abundance Chapter

  BNI Abundance Chapter ได้เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อ วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ห้องแซฟไฟร์ 201 ชั้น 2 ศุกร์นี้เวลา 06:30-10:00

  โดยคุณวิทยา  ต่อเจริญ  และคุณสิริลักษณ์  ตันศิริ  (เป็นที่รู้จักในนามโค้ชสิริลักษณ์  ปลุกยักษ์ในตัวคุณ) ด้วยจำนวนสมาชิกก่อตั้งทั้งหมด 15 คน   ที่เข้ามาด้วยการเชิญของสมาชิกท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมที่สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อเดือน  มีนาคม พ.ศ. 2554  ซึ่งขณะนั้นเหลือสมาชิกอยู่เพียง 5 คน  หลังจากนั้น 1  เดือนต่อมา จึงมีจำนวนสมาชิกทยอยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย  ๆ จนถึงปี พ.ศ. 2555   มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกจำนวน   3   ท่านจาก BNI Abundance Chapter  เข้ามาร่วมเนื่องจาก Chapter เดิมนั้นได้ปิดตัวลง ซึ่งผู้ที่เข้ามาเพิ่มเติม  คือ คุณณัฐพัฒน์  สายปาน  , คุณฐปพณ  , คุณสมพงษ์ (ปัจจุบันออกไปแล้ว)BNI Abundance Chapterกว่าสิบปีที่ผ่านมา bni Abundance chapter เราคือกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันโอกาสและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของซึ่งกันและกันให้เจริญเติบโต ด้วยการปลูกสร้างมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมไปสู่อนาคตร่วมกันในระยะยาว และเราคือ BNI Abundance กลุ่มนักธุรกิจที่มารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนนักธุรกิจให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้กับสมาชิก โดยที่กลุ่มมีโครงสร้างลูกค้าด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่

  1. กลุ่มบริษัทและองค์กร
  2. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
  3. กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์ของ BNI

วัตถุประสงค์ของ  BNI คือ การสร้างเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือสมาชิกของกลุ่ม มีความเป็นผู้นำ โดยระบบ และกฎเกณฑ์ของ BNI ที่ได้วางเอาไว้นั้น จะเป็นการปรับพฤติกรรมเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยการให้โอกาสและการช่วยเหลือคนอื่น แนวทางการสื่อสารกับบุคคลอื่น กางวางแผน และการมีระเบียบวินัย จากหลักการรวมกลุ่ม BNI คือ “การให้” ซึ่ง การที่จะให้คนอื่นได้นั้น จะต้องพัฒนาที่ตนเองก่อนให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งหากพูดในหลักการทางจิตวิทยา “การให้” จะต้องเกิดจากความชอบที่จะเป็นผู้ให้ โดยไม่หยุดการพัฒนาตนเอง เพื่อให้คนอื่นได้รับในสิ่งที่เราถ่ายทอด และในที่สุดก็จะทำให้ผู้ให้สามารถเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิก BNI จะต้องมีความมุ่งมั่น ทัศนะคติบวก และต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความเป็นผู้นำ และสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจากการให้

BNI “ให้โอกาส...สร้างธุรกิจ”

BNI “ให้โอกาส…สร้างธุรกิจ” โอกาสในการสร้างความสำเร็จของการรวมกลุ่มกันของ BNI นั้นมาจากการใช้หลักกการ แนวทาง ระบบ และวิธีการที่ดี ซึ่งในการจัดกลุ่มของ BNI จะเริ่มจากการมีเงื่อนไขให้ธุรกิจไม่มีการซ้ำกัน เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันขึ้นภายในกลุ่ม และสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้จริง ๆ โดยวิธีคิดของ BNI คือ การจะได้ Referral หรือการแนะนำจากเพื่อนสมาชิกหรือไม่ อยู่ที่ตัวเราเอง ถ้าเราไม่ได้โอกาสทางธุรกิจไม่ได้แปลว่าเพื่อนไม่ให้เรา แต่เราต้องกลับมาพิจารณาตนเอง เพื่อที่จะพัฒนาให้ตนเองมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

Power Team
  1. กลุ่มบริษัทและองค์กร
  2. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
  3. กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

คุณ Thamon Thanaboon (หลิน)

ประธานกลุ่ม BNI Abundance Chapter

Join us

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันโอกาสและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของซึ่งกันและกันให้เจริญเติบโต ด้วยการปลูกสร้างมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมไปสู่อนาคตร่วมกันในระยะยาว และเราคือ BNI Abundance

Contact Us

Success story

BNI Abundance คือ กลุ่มนักธุรกิจที่มารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนนักธุรกิจให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น  และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้กับสมาชิก โดยที่กลุ่มมีโครงสร้างลูกค้าด้วยกัน 4 ประเภท

Check it Out!

BNI ABUNDANCE PROCESS

1. Visitor

Fill in Application เมื่อมีผู้มาเยี่ยม (Visitor) กรอกใบสมัครแสดงเจตจำนงค์เป็นหมายเลข 1

2. Interview

ทาง committee ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของแขกผู้มาเยี่ยม ข้อกำหนดและการเอื้อประโยชน์

3. Board Consideration

MC แจ้งรายนามของ แขกที่ได้รับความเห็นชอบในการเป็นสมาชิกแก่ ST ของกลุ่มเพื่อดำเนินกาบเก็บค่าสมาชิก

4. Be member

ระบุวันที่ในการเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ

BNI Abundance Story

BNI Abundance Chapter ได้เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อ วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมพาลาสโซ รัชดา โดยคุณวิทยา  ต่อเจริญ

Learn More

BNI Concept

กว่าสิบปีที่ผ่านมา BNI Abundance Chapter เราคือกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันโอกาสและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของซึ่งกันและกันให้เจริญเติบโต

Learn More

Testimonials

 BNI Abundance Chapter เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ได้มีช่องทางเพิ่มขึ้นรวมถึง การมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจของซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนสมาชิก Learn More

Recent Meeting

Copyrights ©2016: BNI Abundance Thailand
**